8. mars 2016

FEMINISMEN ER GRENSELØS – GI VERN TIL KVINNER PÅ FLUKT

Prostitusjon er ikke arbeid – forsvar sexkjøpsloven
Støtt kurdiske kvinner i kampen mot IS
Beskytt kvinner på flukt – krev trygge veier til Europa
Kvinner over hele verden krever sjølbestemt abort
Rett til utdanning til alle verdens jenter
Kvinner trenger diskrimineringsvern – forsvar likestillingsloven
Vaktfritaket tilbake for gravide leger
Sex uten samtykke = voldtekt
Seksuelle overgrep = vold
Knus heteronormativiteten
Stopp hetsen mot kvinner – bruk nettvett
Ei lønn å leve av – likelønn nå
Regjeringas flyktning- og asylpolitikk er en skam
Pensjonsreformen diskriminerer – Kvinner krever god pensjon

VIKTIG: Du trenger ikke være enig i alle parolene for å gå i toget. Du er velkommen til å ta med paroler som ikke står i programmet så fremt de ikke strider mot de vedtatte parolene.

APPELLER VED

Kathrine Haugland Martinsen (Fellesorganisasjonen)
Marie Alnaes (Yngre legers forening)
Ingrid Stensen (Støttegruppa for asylsøkere i Tromsø)
Sofie Lødding (Auf)
Marion Ravna (Norske samers riksforbund)
Fatima Ari (om kurdiske kvinners situasjon)