8. mars 2012

Paroler

  • Kvinner er verdens fattige – vi krever økonomisk rettferdighet
  • I solidaritet med kvinner i Midtøsten
  • Kvinner over hele verden krever sjølbestemt abort
  • Støtt palestinske kvinners kamp mot Israels okkupasjon
  • Ingen er ulovlig – menneskerettigheter krever ikke pass
  • Den som voldtar har skyld og ansvar
  • Incest skal tales i hjel – ikke ties i hjel!
  • 100 års tålmodighet er nok – likelønn nå!

Du trenger ikke være enig i alle parolene for å gå i toget. Det er selvfølgelig tillatt å bære paroler som ikke står i programmet så fremt de ikke strider mot de vedtatte parolene. Sammen er vi sterke. Kvinners kamp og seire fortjener markeringer — bruk 8. mars!

Følgende organisasjoner har tilsluttet seg 8. mars 2012 i Tromsø:
Amnesty, Arbeiderpartiet, AUF, Fagforbundet, FN-sambandet, Jentevakta,
Krisesenteret, Kvinnefronten, LO i Tromsø, Nei til EU, Norsk Sykepleierforbund,
Norsk Tjenestemannslag, Den norske kirke i Tromsø, Palestinakomiteen,
Palestinakomiteens Ungdomsgruppe, Rødt, Rød Ungdom, SMISO
(Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep), Sosialistisk Ungdom,
Sosialistisk Venstreparti, Tromsø Kristelige Studentforbund og
Utdanningsforbundet

17.00: 8. marstog fra Rådhuset.
Appeller før og etter toget ved Kristin Arvesen, Fatima Ari, Eva Gran, Ingvild Sausjord og Ingrid Skjelmo
Norsk Sykepleierforbunds trommekorps

18.00: 8. mars-kafé på Rådhuset
Tale for dagen ved Ingrid Evertsen
Ida Løvheim, Amnesty ungdomsgruppe, November in Stripes, Blandakoret Nordaførr, Farhana Sarmin
Globus kafé selger mat