8. mars 2011

  • KL 17:00 FRA RÅDHUSPLASSEN

8. MARSTOG

Appeller før og etter toget ved: Wibeke Bergheim (LO i Tromsø), Lene Sivertsen
(SMISO, Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep), Synne Eilertsen (Amnestys
ungdomsgruppe), Frida Estensen (Rød ungdom), Hanne Stenvaag om papirløse flyktninger.

Sykepleierforbundets trommekorps, Tromsø Tamburene og Ompagniet spiller i toget

  • Etter toget i kantina på Rådhuset

8. marskafé

  • Etter programmet på Rådhuset

Møtested på Café Sånn – for de som vil feire videre utover kvelden

  • 18:30 på Verdensteateret

Miral

Arr: Cinemateket

  • Kl 19:30 på Sivertsens kafé

Feiring med film og performance

Arr: Amnestys ungdomsnettverk

http://www.facebook.com/event.php?eid=167120933337028