Arbeid og tradisjoner

Det forrige arbeidsutvalget har ansvaret for å dra i gang årets 8. mars arbeid.

Siden 70-tallet har det vært arrangementer i forbindelse med 8. mars. Les mer om 70-tallet år for år lenger ned. I toget fremmes de viktigste kvinnepolitiske sakene gjennom paroler. Dette er en internasjonal kampdag som også gjenspeiles i flere av parolene.

Det har blitt valgt ca. 15 hovedparoler som trykkes i programmet osv. Alle paroler som ikke motstrider disse har det vært åpent for at en kan ta med i toget. Vi prøver å bli enige om noen hovedparoler, men en må ikke være enig i alle for å støtte opp om markeringen. Tradisjonen er at hovedparolene inneholder viktige kampsaker for det året fra internasjonal kvinnesolidaritet, vold, kropp og seksualitet, økonomiske krav og kvinnehelse.

Det er også en tradisjon å ha en fest/ samling der vi feirer oss selv og har kulturelle innslag etter toget.

Flere organisasjoner har også hatt arrangement i løpet av uka 8. mars er. Dette er veldig ønskelig og har gjort at vi har fått til en Kvinnepolitisk uke.

Det har vært stor bredde i organisasjonene som tilslutter seg markeringen.

Historisk tilbakeblikk

1973: «I Tromsø ble kvinnedagen markert med plakater og stand rundt i byen. Formannen i Kvinnefronten ble dessuten intervjuet i lokalradioen. Om kvelden var det møte på en fullsatt Grand Kafe, som samlet 130 mennesker. «

1974: «I Tromsø var det stands i byen og de største boligområdene, og utdeling av løpesedler på de viktigste kvinnearbeidsplassene. Om kvelden arrangerte Kvinnefronten møte, stappfullt hus med 250 tilstede. Innledningen tok for seg mangelen på daginstitusjoner i hele landet og i Tromsø. Det var diskusjon på møtet og sang fra kvinnegruppa.»

1975: Det ble arrangert 8. mars tog der det er registrert 700 deltagere!

1978: «I Tromsø samles 1200 kvinner og menn seg i et av de til da største demonstrasjonstogene i etterkrigstiden. Toget er et samarbeid mellom Samarbeidsbevegelsen og 8. marskomiteen.»

Hentet fra https://www.kvinnehistorie.no/artikkel/t-3579 Her finner du 8. mars markeringene fra landet rundt, år for år!

Informasjon om senere markeringer finner du i menyen.