Arbeid og tradisjoner

Siden 70-tallet har det vært arrangementer i Tromsø i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

8. mars-komiteen består av alle som engasjerer seg i arbeidet med markeringen. Et arbeidsutvalg får ansvar for koordineringen. Arbeidsutvalget tar også initiativ til første allmøte i neste års 8. mars-komite.

I toget fremmes de viktigste kvinnepolitiske sakene gjennom paroler. 8. mars er en internasjonal kampdag, noe som gjenspeiles i flere av parolene.
Parolemøtet har valgt ca. 10–15 hovedparoler som trykkes i programmet osv. Alle paroler som ikke motstrider disse, har det vært åpent for at en kan ta med i toget. Vi prøver å bli enige om noen hovedparoler, men en må ikke være enig i alle parolene for å støtte opp om markeringen. Tradisjonen er at hovedparolene inneholder viktige, aktuelle kampsaker innen temaene internasjonal kvinnesolidaritet, vold, kropp og seksualitet, økonomiske krav og kvinnehelse.

Det er også tradisjon å ha en fest/ samling med kulturelle innslag etter toget, der vi feirer oss selv og kampene kvinnebevegelsen har vunnet.

Det har vært stor bredde i organisasjonene som tilslutter seg markeringen.
Flere organisasjoner har hatt arrangementer i løpet av 8. mars-uken. Dette har gjort at vi har fått en «Kvinnepolitisk uke» der aktuelle saker belyses på mange ulike måter.

Historisk tilbakeblikk

1973: «I Tromsø ble kvinnedagen markert med plakater og stand rundt i byen. Formannen i Kvinnefronten ble dessuten intervjuet i lokalradioen. Om kvelden var det møte på en fullsatt Grand Kafe, som samlet 130 mennesker. «

1974: «I Tromsø var det stands i byen og de største boligområdene, og utdeling av løpesedler på de viktigste kvinnearbeidsplassene. Om kvelden arrangerte Kvinnefronten møte, stappfullt hus med 250 tilstede. Innledningen tok for seg mangelen på daginstitusjoner i hele landet og i Tromsø. Det var diskusjon på møtet og sang fra kvinnegruppa.»

1975: Det ble arrangert 8. mars tog der det er registrert 700 deltagere!

1978: «I Tromsø samles 1200 kvinner og menn seg i et av de til da største demonstrasjonstogene i etterkrigstiden. Toget er et samarbeid mellom Samarbeidsbevegelsen og 8. marskomiteen.»

Hentet fra https://www.kvinnehistorie.no/artikkel/t-3579 Her finner du 8. mars-markeringer fra landet rundt, år for år!

Informasjon om senere markeringer i Tromsø finner du i menyen.