8. mars 2015

FORSVAR ARBEIDSMILJØLOVEN
FORSVAR KVINNERS RETTIGHETER

8.mars-tog fra Stortorget 14.00
8.mars-kafé på Hålogaland teater 15.00

Paroler:

Forsvar arbeidsmiljøloven – forsvar kvinners rettigheter
Ei lønn å leve av – likelønn nå!
Stopp byrådets privatisering på kvinners bekostning
Forsvar velferdsstaten – verdighet over smålighet
Seksuelle overgrep = vold
Sex uten samtykke = voldtekt
Merk retusjert reklame nå!
Stopp hetsen mot kvinner – bruk nettvett
Knus heteronormativiteten
Gi beskyttelse til syriske kvinner på flukt
Kvinner over hele verden krever sjølbestemt abort
Rett til utdanning for alle verdens jenter
EU forsterker krisa – kvinnene betaler prisen
Støtt palestinske kvinners kamp mot okkupasjon

Du trenger ikke være enig i alle parolene for å gå i toget. Det er selvfølgelig tillatt å bære paroler som ikke står i programmet, så fremt de ikke strider mot de vedtatte parolene.

Sammen er vi sterke. Kvinners kamp og seire fortjener en markering!

Følgende organisasjoner har tilsluttet seg 8. mars/Ladyfest i Tromsø 2015:

Amnesty, Arbeiderpartiet, AUF, Fagforbundet Troms, Fagforbundet Tromsø, Jentevakta, Kirkens bymisjon, Krisesenteret for Tromsø og omegn, Kvinnefronten, Kvinnforsk, LLH, LO Tromsø, Nei til EU Troms/Tromsø, Norges Kommunistiske Parti, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Tjenestemannslag UiT, Den norske kirke i Tromsø, Palestinakomiteen, Palestinakomiteens ungdomsgruppe i Tromsø, Rødt, Rød Ungdom, SMISO, Sosialistisk Venstreparti, Sosialistisk Ungdomsparti, Støttegruppa i Tromsø, Tromsø Unge Høyre, Utdanningsforbundet.

Arrangementet er støttet av Tromsø kommune